colorpilot

歡迎光臨我的商店

 

111/4 11bat 15bat
LSB-111/4C LSB-111/BAT LSB-1/15BAL
15bt vlb  
LSB-1/15BT VLB-4W  

 

  • 一般型錄
  • X-RITE型錄
  • 相關影音
CPT輝度箱
CE700A Color i7 Color i5 VS450
Color-Eye XTH SP62 Ci4200 SPLQC

前往查PANTONE詢色號

© 2014 彩易通資訊科技有限公司 版權所有,轉載必究

需要幫忙?

 
 
台灣 總公司
電話:0289319031
傳真:0289318750
台北市文山區育英街19號
服務信箱
留言版
越南 辦事處
933/2/21E Tinh Lo 10 Road, Tan Tao Ward,
Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL:(028)-6685-6500
  Phone:0393166888/0393169888
   
LOGO3
  • LSB-1/15BT
  • LSB-1/15FB
光源

鹵素燈

色溫

4870±200K

亮度
9-575(CD / M 2) 6-12(LV)
Uneven luminance
±3.0%
亮度範圍
150mmx 150mm
調光
微調
電源
AC100-240V,50/60HZ
重量
約 5 Kg
尺寸
230(W)303(H)375(D)毫米
光源

鹵素燈

色溫
3200±100K
亮度
575-1150(CD / M 2) 12-13(LV)
Uneven luminance
±3.0%
亮度範圍
150mmx 150mm
調光
-
電源
AC100-240V,50/60HZ
重量

約 5 Kg

尺寸
230(W)303(H)375(D)毫米
15BAL
LOGO3
  LSB-1/15BAL
光源 鹵素燈
色溫 4870±150K(您可以指定)色溫過濾器定期更換的部件
亮度 9-1300(CD /m2) 6-13.2(LV)
Uneven luminance
±3.0%
調亮度 微調
電源 AC100-240V,50/60HZ
重量 約5.5Kg
尺寸 230(W)303(H)375(D)毫米
15BAL
LOGO3
  LSB-111/BAT
光源 鹵素燈
色溫 2856±100K 
4870±200K 
亮度 [2856K] 2.5-18000(CD / m2), 4-17(LV)
[4870K] 2.5-3200(CD /m2) , 4-14.5(LV)
Uneven luminance
±2.5%
Luminance surface 100 mm x 100 mm
電源 AC100-240V,50/60HZ
重量 約16.5Kg
尺寸 367(W)306(H)426(D)毫米
BAT
LOGO3
  LSB-111/4C
光源 鹵素燈
色溫 2856±100K 
3200±150K 
4870±200K 
5500±300K
亮度 2.5-1800(cd/m2) 4-17 LV
Uneven luminance
±3.0%
Luminance surface 100 mm x 100 mm
電源 AC100-240V,50/60HZ
重量 約24.5Kg
尺寸 400W/485H/430D
4C
前往 查色頁面~~~~~~